สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบถุงธารน้ำใจบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จ.น่าน


เมื่อวันที่ 25 ส.ค.61 ที่หอประชุมโรงเรียนน่านประชาอุทิศ อ.เมืองน่าน จ.น่าน พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบถุงธารน้ำใจบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดน่าน โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พลตรีธวัช ศรีสว่าง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ และร่วมพิธีมอบถุงธารน้ำใจบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย จำนวนทั้งสิ้น 1,250 ชุด ให้กับราษฎรผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน และผู้แทนราษฎรจากผู้ประสบภัยอำเภอทุ่งช้าง


จากผลกระทบจากอิทธิพลจากพายุโซนร้อน เบบินคา ส่งผลทำให้จังหวัดน่านมีฝนตกชุกหนาแน่นกับมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ ระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2561 จากสถานการณ์ดังกล่าวได้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน และพื้นที่ทางกรเกษตร จำนวน 11 อำเภอ 64 ตำบล 463 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 16,985 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลังจำนวน 1 หลัง


สำหรับพื้นที่อำเภอเมืองน่าน ราษฎรได้รับผลกระทบ จำนวน 7 ตำบล 31 หมู่บ้าน 9ชุมชน 2,479 ครัวเรือน โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมบูรณาการให้ความช่วยเหลือ ทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิต่าง ๆ อาสาสมัครและราษฎรในพื้นที่ โดยอพยพประชาชนไปยังที่ปลอดภัย การจัดตั้งโรงครัวประกอบเลี้ยงอาหาร การแจกจ่ายน้ำดื่มและอาหาร การมอบถุงยังชีพ การสูบน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง และทำความสะอาดบ้านเรือนราษฎรผู้ประสบภัย ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ได้เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว


ด้านพลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้กล่าวแสดงความห่วงใย ตลอดจนกล่าวให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งการนำถุงธารน้ำใจของสภากาชาดไทย มามอบในครั้งนี้ ้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอีกด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน  ภาพ/ข่าว