สนธิกำลัง ออกลาดตระเวนป่ารอยต่อ อ.เมือง บ้านปางเป๋ย ต.สะเนียน กับ อ.บ้านหลวง ต.สวด เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 24 สิงหาคม 2561 โดยนายภูษิต พรหมานพ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่/นายชัยรัตน์ แสงปาน ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า / นายประสิทธิ์ ท่าช้าง ผอ.ศูนย์ป่าไม้น่าน และนายณัฐชนน คนสูง หัวหน้าสายตรวจปราบปรามสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ประจำจังหวัดน่าน / พ.ต.อ.ชลิต ธนาคำ ผกก.สภ.บ้านหลวง / ร.ต.ท.สมบัติ แกล้วกล้า จนท.ตร.กก.4 ปกส./ร.ต.ท.สามารถ โชนนุช จนท.ตร.ตชด.324 บ้านผาสิงห์ได้สนธิกำลัง ของ จนท.ตร.ร่วมกันออกลาดตระเวน

ป่ารอยต่อ บ้านปางเป๋ย ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน กับ บริเวณป่าห้วยสีพัน ต.สวด อ.บ้านหลวง จ.น่าน และป่ารอยต่อ บ้านทุ่งข่า / บ้านโปรงศรี ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง กับ บ้านนาก้า ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน


พบมีการตัดโค้นต้นกระยาเลย(ประดู่ )จำนวน 2 ต้น ขนาดเกือบ 2 คนโอบ เป็นท่อนยาว 5 เมตร จำนวนท่อน 3 ท่อน รวมปริมาตร 6.79 ล.บ.เมตร และตัดเป็นท่อนยาว 3 เมตร จำนวน 1 ท่อน ซึ่งทำการเปิดปีกด้านเดียว 2 เหลี่ยม รวมปริมาตร 1.11 ล.บ.เมตร คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐ เป็นเงิน 315,350 บาท อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด ซึ่งอยู่ในพื้นที่เตรียมการจัดตั้งอุทยานแห่งชาตินันทบุรี จึงได้ร่วมกันตรวจยึดและได้มอบหมายให้หน่วยฯ ที่ นน.12 บ้านหลวง นำส่ง ร.ต.อ.จุมพล เชื้อเมืองพาน พงส.สภ.บ้านหลวง เพื่อสืบสวนสอบสวนหาผู้กระทำผิด ตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 (มาตร11)ข้อหาทำไม้หรือกระทำด้วยประการใดๆซึ่งเป็นอันตรายแก่ไม้หวงห้ามโดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พศ.2507 (มาตรา14) ข้อหาฐานทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต มาดำเนินคดี ต่อไป

**************
ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน โทร.084-80848