สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 การปฏิบัติการตามนโยบายและข้อสั่งการ เพื่อป้องกันการลักลอบกระทำผิดในพื้นที่

 

เมื่อเวลา13.00 น.วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยมีนายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 / นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ กำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังการกระทำผิดยับยั้งการลักลอบกระทำผิดให้พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามนโยบายและข้อสั่งการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดังนั้นจึงระดมกำลังจากหน่วยงานภาคสนามในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) ประกอบด้วย


นายพินิจ คงประพันธ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยผากลองพร้อมเจ้าหน้าที่จำนวน 19 นาย, นายบทมากร ศรีสุวรรณ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย พร้อมเจ้าหน้าที่จำนวน 10 นาย , นายก้องไมตรี เทศสูงเนิน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ยม พร้อมเจ้าหน้าที่จำนวน 8 นาย , นายรังสรรค์ อินต๊ะพันธุ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยหลวง พร้อมเจ้าหน้าที่จำนวน 12 นาย , นายสัมพันธุ์ ใจสุดา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา พร้อมเจ้าหน้าที่จำนวน 10 นาย ,นายชัยชาญ ศรียงค์ หัวหน้าสำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 3 (ภาคเหนือ) พร้อมเจ้าหน้าที่จำนวน 5 นาย, นายนพวรรษ ลำดับ หัวหน้าสายตรวจปรามปราบ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) สายที่3 (จุดสกัดที่2) พร้อมเจ้าหน้าที่จำนวน 6 นาย , นายณัฐกณฑ์ กันอินทร์ หัวหน้าวนอุทยานผาหลักหมื่น จำนวน 1 นาย รวมกำลังพลทั้งสิ้น 71 นาย สนธิกำลังร่วมกันรับทราบแผนปฏิบัติการฯ แล้วทำการปล่อยแถวสายตรวจรถยนต์และเดินเท้า แบ่งกำลังออกเป็น 5 ชุดออกลาดตระเวนออกตรวจตราป้องกันการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และสัตว์ป่า โดยตั้งกองบัญชาการ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยกำหนดแผนเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานในวันที่ 9 สิงหาคม 2561


การลาดตระเวนเชิงคุณภาพเป็นระบบการเดินลาดตระเวนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้น เพื่อเสริมศักยภาพทั้งในการป้องกัน การปราบปราม และการจัดการพื้นที่โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ มีการจัดระบบการเก็บ วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและเป็นรูปแบบเดียวกันในทุกพื้นที่ ซึ่งจะทำให้การลาดตะเวนในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการป้องกันปราบปราบแล้ว ยังเป็นการจัดเก็บข้อมูลด้านพันธุ์พืช สัตว์ป่า และพื้นที่เสียงต่อการถูกคุกคาม

********************
ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน โทร.084-8084888