โครงการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น ฟรีเพื่อผู้ยากไร้อำเภอบ่อเกลือ จ.น่าน

 

มูลนิธิเมืองไทยยิ้มฯร่วมกับ.ศูนย์จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุฯ บริษัทหอแว่นกรุ๊ปฯจัดโครงการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น พรีเพื่อผู้ยากไร้อำเภอบ่อเกลือ จ.น่า

นาย ปรีชา สมชัย นายอำเภอบ่อเกลือเป็นประธานเปิดโครงการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นพรี ปีที่ 2 ณ ที่ว่าการอำเภอบ่อเกลือ นาย ธรรมปพล จันผลา ผจก.มูลนิธิเมืองไทยยิ้มฯ เปิดเผยว่า ศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปรณ์ กรมกิจการผู้สูงอายุได้ร่วมจัดโครงการร่วมกับบริษัทหอแว่นกรุ๊ปได้จัดกิจกรรมมอบแว่นตาผู้สูงอายุจำนวน 150 ท่าน

โดยมีวัตถุประสงค์ จากปัจุบันประเทศไทยกำลังก้าวสู้สังคมผู้สูงอายุและคาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีจากข้อมูลจากสถิติพบว่าผู้สูงอายุในประเทศไทยกว่าร้อยละ 70% เป็นผู้มีปัญหาระะบบสายตาการมองเห็นไม่ชัดเจนในการดำเนินชีวิตประจำวัน ดังนั้นมูนิธิเมืองไทยยิ้มร่วมกับภาคีเครือข่ายจึงจัดโครงการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นพรีปีที่ 2เพื่อช่วยเหลือผู้อายุที่ยากไร้พื้นที่ห่างไกลมีแว่นตาอ่านหนังสือและลดค่าใช้จ่ายในการชื่อในราคาที่สูงและอำนวยความสะดวกในการเดินทางไม่สะดวก ณ ที่ว่าการอำเภอบ่อเกลือ จ น่าน