น่าน-กำหนดจัดการแข่งขันเรือประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน “ชิงถ้วยพระราชทานฯ” (ปลอดเหล้า-เบียร์) ….

 

น่าน   จัดการแข่งขันเรือประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน “ชิงถ้วยพระราชทานฯ” (ปลอดเหล้า-เบียร์) โดยจังหวัดน่าน ร่วมกับสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน เทศบาลเมืองน่าน เทศบาลตำบลท่าวังผา เทศบาลตำบลเวียงสา เทศบาลตำบลดู่ใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปั้ว และชมรมเรือแข่งอำเภอท่าวังผา

โดย นายราเชนทร์ กาบคำ นายกสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน นายสง่า อินยา นายกชมรมเรือแข่งฯ นายอเนก สิทธิ คณะทำงานองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ประชุมขับเคลื่อนงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานฯ


โดยได้กำหนดปฏิทินจัดการแข่งขันในปีนี้ 2561 รวมทั้งสิ้น 8 สนามแข่งขัน 8 ประเพณี ดังนี้

สนามที่ 1 ประเพณีแข่งเรืออำเภอท่าวังผา “แข่งเรือปลอดเหล้า เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม” วันที่ 8 – 9 กันยายน ณ เชิงสะพานบ้านท่าค้ำ

สนามที่ 2 ประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานปลอดเหล้า-เบียร์ ตานสลากภัตวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร วันที่ 22 – 23 กันยายน

สนามที่ 3 ประเพณีแข่งเรือตำบลน้ำปั้ว ชิงถ้วยพระราชทานฯ ปลอดเหล้า-เบียร์ วันที่ 6 – 7 ตุลาคม

สนามที่ 4 ประเพณีแข่งเรือเยาวชนจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ปลอดเหล้า-เบียร์ วันที่ 13 ตุลาคม ท่าน้ำบ้านเจดีย์ ตำบลดู่ใต้

สนามที่ 5 ประเพณีแข่งเรือตานสลากภัตจูมปูตำบลดู่ใต้ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ปลอดเหล้า-เบียร์ วันที่ 14 ตุลาคม ท่าน้ำบ้านเจดีย์

สนามที่ 6 ประเพณีแข่งเรือออกพรรษา ตานก๋วยสลาก วัดบุญยืนพระอารามหลวง ชิงถ้วยพระราชทานฯ ปลอดเหล้า-เบียร์ วันที่ 23 – 24 ตุลาคม

สนามที่ 7 ประเพณีแข่งเรือตัดบาตรเทโวโรหณะวัดศิลามงคล วันที่ 25 ตุลาคม และ

สนามที่ 8 ประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน นัดปิดสนาม ชิงถ้วยพระราชทาน ปลอดเหล้า-เบียร์ เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน วันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน

นายราเชนทร์ กาบคำ นายกสมาคมเรือแข่งฯ เปิดเผยว่า ในการแข่งขันเรือแข่งนั้นโดยมีกฎ กติกา ประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน เหมือนกันทุกสนามตามประกาศสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน โดยมีเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สสส. จังหวัดน่าน ร่วมบูรณาการทุกภาค ทุกสนามจะปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กทุกชนิด ซึ่งจังหวัดน่านได้ขับเคลื่อนงานประเพณีปลอดเหล้าเบียร์มาโดยตลอดระเวลากว่า 10 ปี ได้รับความร่วมมือจากประชาชนชาวจังหวัดน่าน เป็นความภาคภูมิใจที่ได้จัดงานแข่งขันเรือประเพณี เกิดผลสำเร็จถึง 90 % ขณะเดียวกันงานแข่งเรือประเพณี เป็นประเพณีที่มีความผูกพันอย่างลึกซึ้ง กับพระพุทธศาสนา มีที่มาสืบเนื่องจากวัด เกี่ยวเนื่องและสืบทอดกันมาแต่โบราณกาล และเกี่ยวเนื่องไปถึงความศรัทธาของหมู่บ้าน ชุมชน และคุ้มวัด ที่ไม่สามารถแยกจากกันได้ สะท้อนให้เห็นขนบธรรมเนียบประเพณี ของชาวล้านนาน่าน ให้แนบแน่นและรักษาไว้ เพื่อให้คนทั่วไปได้มาเยือน และมองเห็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์และเมืองเก่าของจังหวัดน่านอย่างแท้จริง

***********************
ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน โทร.084-8084888