บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ส่งเสริมให้โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา เป็นศูนย์เรียนรู้ ….

 

บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ส่งเสริมให้โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดำเนินการตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ที่ที่โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่านโดยมีนางนารี หลายกิจพานิช ผู้อำนวยโรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ให้การต้อนรับ


นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด พร้อมด้วย นายวุฒิพงษ์ เนตรวิชัย นายช่างระดับ 7 หัวหน้าหน่วยบำรุงรักษาสายส่งน่าน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ที่ร่วมกันได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน


พร้อมทั้งได้จัดการฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมให้กับคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 80 คน เกี่ยวกับประโยชน์ของ EM รวมไปถึงการนำ EM มาประยุกต์ใช้ในการเกษตร การขยาย EM เพื่อการเกษตร โดยเน้นการใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่น เพื่อลดต้นทุนทำการเกษตร การทำปุ๋ยจุลินทรีย์แห้ง การทำสูตรไล่แมลง ฮอร์โมนผลไม้และการทำน้ำยาเอนกประสงค์เพื่อใช้ในครัวเรือน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดำเนินการตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ในสถานศึกษาและขยายต่อไปสู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไปและในครั้งนี้ได้นำเสนอข้อมูลการพัฒนาโครงการไฟฟ้าหงสาให้ในการอบรมได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องในการดำเนินการอีกด้วย

***********************
ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน โทร.084-8084888