วัฒนธรรม จ. น่าน พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 5 หมู่บ้านประชารัฐ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ดำเนินโครงการพัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพเพื่อการสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน กิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (การพัฒนาชุมชนต้นแบบของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ โดยประชารัฐ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านประชารัฐ ๕ หมู่บ้าน ดังนี้

๑. บ้านโป่งคำ หมู่ ๕ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข เชิญเที่ยวสวนป่าอนุรักษ์ ผักปลอดสารพิษและผ้าทอสีธรรมชาติ ชมการฟ้อนมะเก่าของกลุ่มผู้สูงอายุ ชิมอาหารขึ้นชื่อหน่อเจ๊าะ

๒. บ้านสะปัน หมู่ ๑ ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ เชิญเที่ยวน้ำตกสะปัน ชมการแสดงตีพิ

หาซื้อผลิตภัณฑ์จากหวาย ชิมปลามันปิ้งมีที่เดียวในประเทศไทย

๓. บ้านใหม่พัฒนา หมู่ ๔ ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง เชิญเที่ยวสวนสะเติน ชมฟ้อนมองเซิง หาซื้อสินค้าชีววิถี ของฝากข้าวแตน

๔. บ้านห้วยยื่น หมู่ ๒ ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน แวะพักจิ๊ปกาแฟแช่น้ำ ชิมชาใบหม่อน หาซื้อสินค้าพื้นบ้าน ล่องแก่งผาตีนเสือ ชมศิลปะแม่ไม้มวยไทยกับค่ายมวยศ.เทวาพิทักษ์ กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปองค์ขาววัดห้วยยื่น

๕. บ้านห้วยพ่าน หมู่ ๑๓ ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง เชิญชมวิถีชีวิตคนอยู่กับป่า ลิ้มรสเหล้าอุ สัมผัสห้องเรียนธรรมชาติ

และกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย รอให้ทุกท่านได้เข้าไปสัมผัส

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

กองบรรณาธิการ นสพ.น่านนิวส์ ,น่านนิวส์ออนไลน์ ,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน