อช.ขุนสถาน จ.น่าน สบอ.13 (แพร่) เข้าตรวจสอบสถานภาพโครงสร้างของถ้ำละโอ่ง

อช.ขุนสถาน จ.น่าน สบอ.13 (แพร่)เข้าตรวจสอบสถานภาพ -โครงสร้าง ของถ้ำละโอ่ง ซึ่งเป็นถ้ำขนาดใหญ่ มีสายน้ำไหลผ่าน มีความยาวไม่น้อยกว่า 2 กม. ทำการปิดเป็นการชั่วคราวในห้วงฤดูฝน ที่เป็นห้วงความเสี่ยง และ อันตราย( 1 ก.ค.-31 ต.ค.)

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.ถึง 15.00 น.นายต่อพงศ์ จันโทภาส หน.อช.ขุนสถาน อ.นาน้อย จ.น่าน พร้อมด้วยจนท.ประจำเขตจัดการ อช.ขส.ที่ 3 ร่วมกับราษฎร และไกด์นำเที่ยวประจำชุมชน เข้าตรวจสอบสถานภาพ โครงสร้าง ของถ้ำละโอ่ง ซึ่งเป็นถ้ำขนาดใหญ่ มีสายน้ำไหลผ่าน มีความยาวไม่น้อยกว่า 2 กม.มีปฎิมากรรมตามธรรมชาติที่สวยงาม มี นทท.เข้าเที่ยวชมโดยตลอด

จากการเข้าตรวจสอบพบว่าโครงสร้างของถ้ำเป็นห้องโถงกว้าง-แคบสลับกัน มีสายน้ำไหลผ่าน หากเกิดภาวะฝนตกหนักจะเกิดน้ำท่วมขัง เป็นช่วง เข้าและออกไม่ได้

นายต่อพงศ์ จันโทภาส หน.อช.ขุนสถาน ร่วมกันตรวจพิจารณาแล้ว เพื่อป้องกัน และอำนวยความปลอดภัยแก่ นทท.และประชาชน อีกทั้งในพื้นที่เกิดภาวะฝนตกต่อเนื่อง จึงทำหนังสือและเข้าพบหารือ นอภ./ กำนัน / ผญบ. และนายก อปท.ท้องที่ ในการขอปิดการเข้าไป ทท.หรือทำประโยชน์อื่นใด จึงปิดเป็นการชั่วคราวในห้วงฤดูฝน ที่เป็นห้วงความเสี่ยง และ อันตราย( 1 ก.ค.-31 ต.ค.) หรือจนกว่าจะเข้าสถานการณ์ปกติ หรือมีปริมาณน้ำฝนน้อยลง

*******
ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน โทร.084-8084888