จ.น่าน จัดงาน “Eat Local @ Nan Coffee & Travel” กระตุ้นเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

 

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.61 ที่ ร้านกาแฟเฮือนฮังต่อ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงาน “Eat Local @ Nan Coffee & Travel” โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนในพื้นที่ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ด้วยการนำ “กาแฟน่าน” และ “อาหารพื้นเมือง” ของจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นผลผลิตของพื้นที่มาสร้างเรื่องราวที่นำไปสู่การสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ในการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

 

จังหวัดน่าน โดยชมรมกาแฟจังหวัดน่าน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดน่าน สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน ชมรมที่พักจังหวัดน่าน บริษัทประชารัฐรักสามัคคีน่าน วิสาหกิจเพื่อชุมชน และร้ายเฮือนฮังต่อ ได้กำหนดจัดงาน งาน “Eat Local @ Nan Coffee & Travel” ในวันที่ 22 – 24 มิ.ย.61 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ด้วยการนำ “กาแฟน่าน” และ “อาหารพื้นเมือง” ซึ่งเป็นผลผลิตของพื้นที่มาสร้างเรื่องราวที่นำไปสู่การสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ในการเดินทางท่องเที่ยว เนื่องจากจังหวัดน่านมีแหล่งปลูกกาแฟถึง 8 แห่ง

ได้แก่ ดอยมณีพฤกษ์ ดอยสวนยาหลวง ดอยสกาด ดอยห้วยขวาก บ้านห้วยขาบ บ้านห้วยโทน บ้านป่ากำ และบ้านห้วยซ้อ ซึ่งบางพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก และบางพื้นที่สามารถส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวหลักได้ การนำกาแฟน่านมาจัดทำ Content และออกแบบเส้นทางท่องเที่ยว Coffee trail จึงเป็นแนวคิดใหม่ที่ชมรมกาแฟจังหวัดน่าน มุ่งหวังให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้และสัมผัสประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยว เนื่องจากการดื่มกาแฟนั้นเป็น Lifestyle ของนักเดินทางอยู่แล้ว ประกอบกับร้านกาแฟในจังหวัดน่านมีความหลากหลายทั้งบรรยากาศและรสชาติ การส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวสู่ชุมชน จึงช่วยให้การเดินทางท่องเที่ยวมีอรรถรสเพิ่มมากขึ้น ทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่า สร้างความเข้มแข็งให้กับแบรนด์กาแฟของจังหวัดน่าน และเพิ่มรายได้จากภาคการท่องเที่ยวให้แก่เกษตรกร หรือชุมชนคนปลูกกาแฟ ร้านกาแฟและผู้ประกอบการต่างๆในจังหวัดน่าน

ปฏิญญา  เรือนงาม