ชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 38 มอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 3,280 ดอก ผ่านผู้บัญชาการมณฑล เพื่อมอบให้จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 15 ก.ย.60 ที่สโมสรนายทหารค่ายสุริยพงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน พลตรี วิทยา วรรคาวิสันต์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 เป็นประธานพิธีรับมอบดอกไม้จันทน์ ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีข้อสั่งการเกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการจัดทำดอกไม้จันทน์   สำหรับประชาชนเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย นางปุนยวัจนา วรรคาวิสันต์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มณฑลทหารบกที่ 38 พร้อมด้วย คณะแม่บ้าน และกำลังพล นายทหาร นายสิบ ลูกจ้าง และชุมชนรอบค่ายสุริยพงษ์  ที่ได้ร่วมกันผลิตดอกไม้จันทน์ จำนวน 3,280 ดอก

โดยมีพลตรี วิทยา วรรคา วิสันต์ ผู้บัญชาการมณฑล ทหารบกที่ 38 เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้เพื่อที่จะได้นำไปมอบให้จังหวัดน่าน   เพื่อนำไปถวายความอาลัย ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจะมีขึ้นในเดือน ตุลาคม 2560 นี้ ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    ในการจัดงานถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ซึ่งกลุ่มจิตอาสา ในพื้นที่จังหวัดน่าน ได้ทำการผลิตดอกไม้จันทน์ ที่ทำจากสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ อาทิ หญ้าแฝก โดยการ นำเอาหญ้าแฝกมาผลิตดอกไม้จันทน์ พร้อมทำในรูปแบบ ต่างๆ อาทิ ประดิษฐ์เป็นดอกบานชื่น และดอกเสี้ยวขาว ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดน่าน เพื่อให้พสกนิกรชาวจังหวัดน่าน ทุกหมู่เหล่าได้นำไปถวาย ในงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ   อีกทั้ง เพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ อีกทั้ง เพื่อส่งพระดวงวิญญาณของพระองค์ท่าน เสด็จสู่สวรรคาลัย

 

กองบรรณาธิการ นสพ.น่านนิวส์ ,น่านนิวส์ออนไลน์