ศูนย์เรียนรู้ฯเชียงราย (สค.)ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการ”หลักสูตรการทำกระเป๋าผ้าด้นมือ” สร้างอาชีพผู้มีรายได้น้อยกลุ่มสตรี บัตรสวัสดิการภาครัฐ จ.น่าน

 

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มสตรีบ้านนาหวาย ตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว “หลักสูตรการทำกระเป๋าผ้าด้นมือ” (44วัน) พร้อมกล่าวให้กำลังใจ โดย นายณรงค์ฤทธิ์ นุปิง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จ.น่าน เป็นผู้ประสานงาน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายอิทธิพล ศรีเทพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง ร่วมกล่าวให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึก ณ ที่ทำการกลุ่มสตรีบ้านนาหวาย อ.บ้านหลวง จังหวัดน่าน

 

ปฏิญญา เรือนงาม รายงาน