ชาวบ้านบ้านเกวต เดือดร้อนร้องเรียนเรื่องถนนเข้าหมู่บ้าน ขอหน่วยงานมาช่วยตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

 

ชาวบ้านบ้านเกวต หมู่ 6 ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน เดือดร้อนร้องเรียนเรื่องถนนเข้าหมู่ ในขณะนี้ถนนใช้การไม่ได้ ชำรุดเสียหาย ขนสินค้าการเกษตร เดินทางสัญจร ขอหน่วยงานมาช่วยตรวจสอบและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน

นายลาภวัต ศิริคาม ผู้ใหญ่บ้านบ้านเกวต ม.6 ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน ได้รับการร้องเรียน ว่าได้รับการร้องเรียนความเดือดร้อนเรื่องถนนเข้าหมู่ ในขณะนี้ถนนใช้การไม่ได้ ชำรุดเสียหาย ขนสินค้าการเกษตร เดินทางสัญจร ขอหน่วยงานมาช่วยตรวจสอบและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน

จากการสอบถาม นายลาภวัต ศิริคาม ผู้ใหญ่บ้านบ้านเกวต ทราบว่าหมู่บ้าน มีประชากร 767 คน 156 ครัวเรือน บ้านเกวต อยุ่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนภูคาผาแดง หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้ว หมู่บ้านอยุ่ระหว่าง บ้านสกาด อ.ปัว และบ้านหนอง ต.เชียงกลาง **บ้านเกวต ต.พญาแก้ว อยุ่ตรงกลางระหว่างสองหมู่บ้าน ช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมาฝนตกอย่างหนัก และจนถึงวันนี้ก็ฝนตกไม่ค่อยหยุด จึงทำให้ถนนเข้าหมู่บ้านมีความชำรุดเสียหายราษฎรไม่สามารถนำรถผ่านเข้า ออกจากหมู่บ้านได้ เดิมทีถนนเป็นหลุ่มเป็นบ่อยังพอเข้าออกจากหมู่บ้านได้
จึงฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือด่วนด้วย

ส่วนทาง ว่าที่ร.ท.สำอางค์ ใจการณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกวต กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการพาเด็กมาร่วมแข่งขันวิชาการร่วมกิจกรรมกลุ่มเชียงกลางพญาแก้ว ลำบากมาการเดินทางของครูมาโรงเรียนและการเดินทางมาชื้ออาหารก็ลำบากขอเมตตาปรับเส้นทางซึ่งทางโรงเรียนบ้านเกวต นั้นมีนักเรียนทั้งหมด 47 คน อนุบาล 10 คน ประถมศึกษา 37 คนครับการสัญจรไป-มา ลำบากมากในช่วงหน้าฝนด้วยครับ

**********
ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน โทร.084-8084888