หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 กองกำลังผาเมือง ร่วมกับ หน่วยงานและราษฎรในพื้นที่ ร่วมปลูกป่า ตามโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

 

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ที่โรงเรียนบ้านปางแก ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน/พันเอก รัตนะ พัฒนโสภณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 กองกำลังผาเมือง โดย กองร้อยทหารพรานที่ 3201 จัดกำลังพล ร่วมกับ นายสันติสุข อินต๊ะวิน หัวหน้าโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ 5(พมพ.5), นายพรชัย นาชัยเวียง พร้อมด้วย คณะครู/นักเรียน / เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งช้างฯ , เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 325 และ เจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา (ภค.8) สถานีตำรวจภูธร อำเภอทุ่งช้าง และชาวบ้านปางแก ร่วมมือร่วมใจ


กิจกรรมปลูกป่าประชารัฐ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน บริเวณ รอบๆพื้นที่โรงเรียนบ้านปางแกฯ โดยมีเนื้อที่การปลูก 5 ไร่ มีกล้าพันธุ์ไม้ จำนวน 1,000 กล้า ( พญาเสือโคร่ง จำนวน 600 กล้า, กาแฟ จำนวน 200กล้า, กล้วยน้ำว้า 100 กล้า และไผ่รวก 100 กล้า ) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับป่า ตามโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าประชารัฐในครั้งนี้ จำนวน 100 คน


พันเอก รัตนะ พัฒนโสภณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 กล่าวว่า ในกาคปลูกป่าในครั้งนี้ เพื่อเป็นการฟื้นฟูป่าต้นน้ำน่าน และเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เห็นความสำคัญของผืนป่า ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นและเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขและความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการช่วยฟื้นฟูป่า อีกทั้งยังสอดคล้องนโยบายรักษ์ป่าน่าน ของจังหวัดน่านและ สพป.น่านเขต 2 ซึ่งถือเป็นการสร้างป่าในใจคนที่จะได้รู้จักหวงแหนและดูแลผืนป่าตลอดไป

****************************

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน โทร.084-8084888