น่าน พิธีเปิดค่ายอาเซียนสัมพันธ์ไทย-ลาว ตามโครงการแนวทางการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ที่โรงเรียนบ้านร่มเกล้า อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน โดยมี นายจรินทร์ เก่งสงวนสิทธิ์ นายอำเภอแม่จริม นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายอาเซียนสัมพันธ์ไทย-ลาว ตามโครงการแนวทางการศึกษาแบบมีส่วนร่วม พร้อมด้วยนายวิชาญ ปวนสุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า คณะผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอแม่จริม บุคลากรและอาจารย์จากศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) นายคชธร ศรีเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

 

นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 กล่าวว่าสำหรับการจัดค่ายอาเซียนในครั้งนี้ มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยลาวนานาชาติ แขวงอุดมไชย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 12 คนร่วมค่ายอีกด้วย โดยการจัดค่ายในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนอาเซียน และสามารถอธิบายถึงทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เป็นจุดเด่นของชุมชน อีกทั้งเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนตนเองกับประเทศเพื่อนบ้านบนพื้นฐานเศรษฐกิจชุมชน ตลอดจนส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักเรียนและนักศึกษาได้มีโอกาสมาทำกิจกรรมร่วมกันโดยการวางแนวคิดสำหรับการจัดกิจกรรมค่ายอาเซียนสัมพันธ์ขึ้นมา โดยจัดระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2561 โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆมากมายเช่น การศึกษาเส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรมในชุมชน เรียนรู้การเกษตรชีววิถี การศึกษาเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภันฑ์ชุมชน เป็นต้น

 

**************************
ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน โทร.084-8084888