รพ.น่าน ร่วม “โครงการสร้างฝายมีชีวิต ชาวอำเภอบ่อเกลือร่วมใจ สร้างฝายมีชีวิต”

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 29 พฤษภาคม 61 โดยมี นพ.ภราดร มงคลจาตุรงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน พร้อมด้วยนางนพพร ธนามี รองฯ ฝ่ายการพยาบาล และนางสาวกอบกุล สุคนธวารินทร์ ผู้ช่วย รองฯ ฝ่ายการพยาบาล พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ รพ.น่าน กว่า 20 คน ร่วมเรียนรู้และสร้างฝายมีชีวิต ณ ลำห้วยริม โรงเรียนบ่อเกลือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ซึ่งเป็นฝายลำดับ 6 ของ อ.บ่อเกลือ ลำดับที่ 41 ของจังหวัดน่าน และลำดับที่ 710 ของประเทศไทย

กิจกรรมการสร้างฝายมีชีวิตครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายปรีขา สมชัย นายอำเภอบ่อเกลือ เป็นประธานในพิธี โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก คุณสุภาพ สิริบรรสพ เลขานุการศูนย์ประสานงานประชาคมจังหวัดน่าน พร้อมด้วยความร่วมมือจาก โรงเรียนบ่อเกลือ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 เครือเจริญโภคภัณฑ์(ซีพี) สถานีตำรวจภูธรบ่อเกลือ ทีมครูฝาย และเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาชนในพื้นที่อย่างพร้อมเพรียงกัน ทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จตามวัตถุประสงค์ อบอุ่น และประทับใจทุกคนที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

****************************
ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน โทร.084-8084888