พัฒนาชุมชนภูเพียง จัดอบรมหัวข้อเรื่องแนวคิดการสร้างเครือข่ายและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอาชีพ

 

 

เวลา 10.00 น.วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ที่หอประชุมบ้านใหม่พัฒนาหมู่ที่ 4 ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ได้
จัดโครงการ อบรมเรื่องแนวคิดการสร้างเครือข่ายและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอาชีพพร้อมให้
สมาชิกได้กู้เงินกองทุน กลุ่มละ 5 คน จำนวนเงินไม่เกิน 200,000 บาท เช่น กลุ่มเกษตรผสมผสาน,ปลูกถั่วเหลือง,ผลิตถั่วงอก,แปรรูปน้ำสมุนไพร,กินดีอยู่ โดยได้รับความร่วมมือจากนายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน /นายวุฒิไกร ดวงพิกุล รองผู้อำนวยการ เป็นวิทยากร บริการวิชาการ ดี วิถีกันเอง,ปลูกมันเทศ,แปรรูปเห็ด,ผลิตไข่เค็ม,น้ำพริกข่า,เลี้ยงสุกร,ซื้อขายผลไม้ดอง,จัดซื้ออุปกรณ์และผลิตน้ำยางพารา เพื่อเป็นรายได้ในการประกอบอาชีพอีกด้วย

****************************

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน โทร 084-808488