สะพายเป้ ลุยเขา ยลทะเลหมอก ภูสามเหลี่ยม บ้านนาดอย อ.นาน้อย จ.น่าน แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

สัมผัสธรรมชาติท่ามกลางเมฆหมอกปกคลุมขุนเขา ผืนป่ากว้างเขียวขจี อีกหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามเส้นทางจาก อ.นาน้อย ไปทาง อ.นาหมื่น อีก 4 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายที่บ้านนาดอย อยู่ห่างจากเส้นทางหลักบ้านนาดอย เส้นทางรถโพลวิล สู่ยอดภูสามเหลี่ยม 12 กิโลเมตร แล้วเดินขึ้นพิชิต ขึ้นยอดภูสามเหลี่ยมอีก 1 กิโลเมตร บรรยากาศ มองเห็นภูมิทัศน์ 360 องศา สามารถมองเห็นปากนาย เขื่อนสิริกิต ดอยเสมอดาว ขุนสถาน สำผัสทะเลหมอก ส่องดูปูแป้ง ดูไม้ธรรมชาตินานาพันธ์ุ ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 1180 เมตร บรรยากาศสำหรับผู้ที่ชื่นชอบแค้มปิ้งและเดินป่า ไปยังน้ำตกตาดหมอก อีก ประมาณ 4 กิโลเมตร สัมผัสธรรมชาติท่ามกลางเมฆหมอกปกคลุมขุนเขา ผืนป่ากว้างเขียวขจี
อีกหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
สอบถามรายละเอียด
ฅนขุนเขา 088-4071740

—————

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น น่าน
0848084888