น่าน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ต่อเติมลมหายใจให้ลูกหลานสืบสานพระราชปณิธานพ่อหลวง

 


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ที่บริเวณอ่างน้ำเลียบ บ้านดอนแท่น หมู่ที่ 3 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยนายสาธิต บุญทอง
นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน/สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่านร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอเชียงกลาง และภาคีเครือข่ายชวนกันทำดี ได้จัดทำ โครงการ ชวนกันทำความดี “กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ต่อเติมลมหายใจให้ลูกหลานสืบสานพระราชปณิธานพ่อหลวง”ขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชน ที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่พร้อมในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เพื่อพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนร่วมปล่อยพันธ์ปลา ปลูกต้นไม้ กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ต่อเติมลมหายใจให้ลูกหลานสืบสานพระราชปณิธานพ่อหลวง”

 

—————
ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น น่าน
0848084888