โครงการ ชวนกันทำความดี “กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ต่อเติมลมหายใจให้ลูกหลานสืบสานพระราชปณิธานพ่อหลวง”

 

นายสาธิต บุญทอง นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน/ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวดน่าน เปิดเผยว่า ทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน/สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่านร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอเชียงกลาง และภาคีเครือข่ายชวนกันทำดี ได้จัดทำ โครงการ ชวนกันทำความดี “กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ต่อเติมลมหายใจให้ลูกหลานสืบสานพระราชปณิธานพ่อหลวง”ขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชน ที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่พร้อมในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เพื่อพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามนโยบายประชารัฐ ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายสุรศักดิ์ โค้วสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ณ อ่างน้ำเลียบ บ้านดอนแท่น หมู่ 3 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่านนั้น
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะผู้ดำเนินการและชุมชนในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่อไป


—————
ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น น่าน
0848084888