น่าน -สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ม.นเรศวร จับมือภาคีเครือข่าย เปิดตัวระบบที่ปรึกษาออนไลน์ ยกระดับ SME ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พร้อมส่งออกตลาดต่างประเทศ

 

สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา ม.นเรศวร จับมือภาคีเครือข่าย เปิดตัวระบบที่ปรึกษาออนไลน์ และ 6 ชุดเครื่องมือ ยกระดับ SME ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เสริมศักยภาพลุยตลาดต่างประเทศ มีผู้ประกอบการและประชาชนจังหวัดน่าน สนใจร่วมรับฟังกว่า 100 คน

นายวิบูรณ์ แววบัญฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานแถลงข่าว เปิดตัวระบบที่ปรึกษาออนไลน์ “ชุดเครื่องมือแปลผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและภาษาอังกฤษสำหรับการส่งออกและนำเข้า” ตามโครงการยกระดับขีดความสามารถในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจสมุนไพรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง สุดสัปดาห์นี้ ณ โรงแรมน่านตรึงใจ โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจสมุนไพร ทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ จากกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมบริการ รวมทั้งหน่วยงานในเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เข้าร่วมกว่า 100 คน


นายปริญญา ปานทอง ผู้ทรงคุณวุฒิประจำวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า ที่สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ, สมาพันธ์ SME ภาคเหนือ และเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจภาคเหนือ ร่วมกันดำเนินโครงการนี้ขึ้น เพื่อร่วมพัฒนากลไกการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ในประเด็นการส่งเสริมผู้ประกอบการ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ พร้อมที่จะสนับสนุนเครื่องมือทางด้านภาษา เพื่อการยกระดับผู้ประกอบการ SMEs ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ให้มีความสามารถในการประกอบธุรกิจนานาชาติ


ด้าน รศ.ดร.พรชุลี อาชวอำรุง หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า ตามเป้าหมายของโครงการ จะมุ่งเน้นเตรียมชุดเครื่องมือการแปลผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร, การให้บริการสมุนไพรและอุตสาหกรรมสุขภาพ (Spa), และการเจรจาสัญญาทางการค้า เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้มีทักษะในการเจรจาทางการค้า การสื่อสาร การทำสัญญาการค้า และการนำเสนอสินค้าให้มีความน่าสนใจ รวมทั้งมีหน่วยงานที่ปรึกษาในการให้คำปรึกษาอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาทางด้านการค้าได้อย่างแท้จริง ที่ผ่านมา ได้จัดการอบรมผู้ประกอบการไปแล้วใน 11 จังหวัด คือ อุทัยธานี นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ แพร่ สุโขทัย ลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการตอบรับดีมาก ผู้รับการฝึกอบรมประเมินว่าชุดเครื่องมือมีประโยชน์มาก และตรงตามความต้องการ สามารถแปลฉลากผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง ทำให้มั่นใจในการสนทนากับลูกค้าต่างชาติ การร่วมงาน แสดงสินค้าในต่างประเทศ และเข้าใจการทำสัญญาทางการค้าอย่างถูกต้อง แม่นยำ และได้แนวทางที่รัดกุมตามกฎหมาย ทั้งยังมีโอกาสสร้างเครือข่ายในกลุ่มประกอบการเกษตรสมุนไพรในภาคเหนือด้วย