น่าน เปิดศูนย์ Press กีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ งาช้างดำเกมส์ ครั้งที่ 1 จุดให้บริการสื่อมวลชน พร้อมสัญญาณ Internet ความเร็วสูง

 

ที่อาคารวิทยบริการชั้น1วิทยาลัยเทคนิคน่าน นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย(ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา)เป็นประธานเปิดศูนย์ Press Center ตามที่คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 1 “งาช้างดำเกมส์” ให้บริการสื่อมวลชนตลอดระยะเวลาการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 21 – 27 เมษายน 2561 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนง

เข้าร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก ศูนย์สื่อมวลชน Press Center เป็นจุดให้บริการแก่สื่อมวลชนที่มาร่วมทำข่าวแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อนำเสนอข่าวสารบรรยากาศและผลการแข่งขัน โดยใช้คิวอาร์โค้ดเชื่อโยงไปยังสนามแข่งแต่ละสนาม อำนวยความสะดวก บริการคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง พร้อมสัญญาณ Internet ความเร็วสูง ที่พัก อาหาร และเครื่องดื่มตลอดการแข่งขัน คู่มือสื่อสาร นอกจากนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยความสะดวก ประสานงานในด้านต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 1 “งาช้างดำเกมส์ครั้งนี้ ไปสู่สายตาประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ