ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สวท.เชียงราย มอบดอกดารารัตน์ 1,999 ดอก

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน โดย.นางลักษณา อิศรางกูร ณ.อยุธนา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย (สค.)กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวร่วมกับสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมนำจิตอาสาประดิษฐ์ เพื่อร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 1,999 ดอก

ที่ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รับมอบดอกดารารัตน์หรือดอกไม้จันทน์ จำนวน 1,999 ดอก ซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายร่วมกับศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ได้จัดโครงการ “สวท.เชียงราย / กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รวมใจจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9” ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย

 

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร เป็นการบูรณาการการมีส่วนร่วม ของภาคราชการ และประชาชน มีเครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน และแฟนรายการร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ร่วมกันประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ และดอกพวงแสด ดอกไม้ประจำจังหวัดเชียงราย โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และวิทยากรสอน ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อรวบรวมนำไปสมทบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ในการนี้ มีตัวแทนชมรมคนรักในหลวง นำดอกไม้จันทน์ จำนวน 6,000 ดอกมามอบด้วย ล่าสุด จังหวัดเชียงราย ได้รวบรวมดอกไม้จันทน์ ที่ประดิษฐ์จากจิตอาสา ทั้งสิ้นจำนวนกว่า 9 แสนดอก

จังหวัดเชียงราย ได้เตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์และเผาดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สนามบินเก่า ฝูงบิน 416 เชียงราย และได้จัดสร้างพระเมรุมาศจำลองอย่างสมพระเกียรติ เตรียมขบวนนางรำ 2 พันคน ฟ้อนรำถวาย บนระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร คาดการณ์ มีประชาชนร่วมพิธีกว่าแสนคน โดยได้มอบหมายให้ นายอำเภอทั้ง 18 อำเภอ พิจารณาวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสม อำเภอละ 1 แห่ง ล่าสุด จังหวัดเชียงรายมีประชาชนลงทะเบียนจิตอาสาในพิธีดังกล่าว กว่า 3 หมื่นคนแล้ว

ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง รายงาน