น่าน-มอบทุนอาหารกลางวัน โครงการ มื้อเที่ยง…พี่เลี้ยงน้อง

นายปัฐวีร์เดช  พ่วงพันธ์ ประธานชมรมเครื่องเสียงซิ่งน่าน  พร้อมด้วย,นายเฉลิมพล คุณสิทธิ์ประธานชมรมกระบะดีเซล เมืองน่าน,นายอาทิตย์  คันทะ  ประธานชมรมนครน่าน เรซซิ่ง ได้พร้อมใจกัน จัดงานประกวดเครื่องเสียงรถยนต์เพื่อจัดหาทุนเลี้ยงอาหารกลางวันให้เด็กๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งน้อย ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน  ภายใต้ชื่อ โครงการ “มื้อเที่ยง…พี่เลี้ยงน้อง” ขึ้น  ณ  ลานเอนกประสงค์(สถานที่เอกชน) บ้านทุ่งน้อย ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง  จ.น่าน ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา หลังการหักค่าใช้จ่ายในการจัดงานครั้งนี้ ได้มอบเงิน จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ให้กับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งน้อย  โดยมีทางผู้ใหญ่บ้านและคณะครูเป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งน้อย  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย อ.ภูเพียง จ.น่าน