ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

 

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการทาสีอุโบสถวัดนากอก ณ วัดบ้านนากอก ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ในวันอาทิตย์ ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
**********


วัดนากอก ตั้งอยู่ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ซึ่งตำบลภูฟ้าเป็นตำบลที่แยกการปกครองออกมาจากตำบลบ่อเกลือใต้ มีทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ (ข้าวไร่, ข้าวโพด, เลี้ยงวัว, สุกร, ไก่) ราษฎรเป็นคนพื้นเมือง 4 หมู่บ้าน ชนเผ่าลัวะ 2 หมู่บ้าน นับถือศาสนาพุทธ คริสต์ สาเหตุที่ได้ชื่อตำบลภูฟ้า เพราะผู้นำชาวบ้านได้ใช้ชื่อสันเขาภูฟ้า ที่กั้นระหว่างพรมแดนไทยกับลาว เป็นชื่อตำบลภูฟ้า สำหรับอุโบสถวัดนากอก ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ แต่ชาวบ้านยังขาดปัจจัยในการทาสีและทำนุบำรุงด้านอื่นๆอีกมาก
***********
นอกจากนี้ยังขอรับบริจาคเสื้อผ้า อาหารแห้ง และสิ่งของอื่นๆ เพื่อมอบให้แก่เด็กที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ด้วย ค่ะ ท่านใดสนใจบริจาค ติดต่อไปที่  โทร  086-9184647