ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ฉบับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

กรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด เข้าพบคารวะ และสวัสดีปีใหม่ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าพบคารวะ และสวัสดีปีใหม่ ปี 2024 ท่านคำพัน อั่นลาวัน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ประจำประเทศไทย ณ สถานทูตลาว ประจำประเทศไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พร้อมกันนี้

ได้กล่าวรายงานถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ณ ปัจจุบัน และ กล่าวแสดงความขอบคุณมายังสถานทูตลาวที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการฯ ให้มีความราบรื่น ด้วยดีเสมอมา

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 2
กรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด พร้อมคณะฯ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำภาคเอกชน ของจังหวัดน่าน เพื่ออวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสปีใหม่สากล ปี 2024

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567
นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นายยุทธนาจุฬพันธ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการองค์กร พร้อมด้วยฝ่ายกิจการองค์กร สำนักงานน่าน เข้าพบนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน, ดร.วรศักดิ์ วงศ์วรกุล ประธานกรรมการบริษัท แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด, พลตำรวจตรี ดเรศ กัลยา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน, นายวิษณุ วงศ์เสาวรภย์ นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง, นายเดชา สงค์ประเสริฐ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน, และว่าที่ร.ต.สุเทพ วงค์วิเศษ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน เพื่ออวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสปีใหม่สากล ปี 2024

พร้อมทั้งรายงานถึงความก้าวหน้าในการดำเนินธุรกิจของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ในปัจจุบัน ให้ได้รับทราบ พร้อมถือโอกาสสำคัญ กล่าวแสดงความขอบคุณทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ด้วยดีเสมอมา

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 3
กรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด พร้อมคณะฯ เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และปลัดจังหวัดน่าน เพื่ออวยพรปีใหม่ เนื่องในโอกาสปีใหม่สากล ปี 2024

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567
นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด พร้อมคณะฯ เข้าพบนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน, นายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน, และนายประจักร์ ไชยกิจ ปลัดจังหวัดน่าน เพื่ออวยพรปีใหม่

เนื่องในโอกาสปีใหม่สากล ปี 2024 พร้อมทั้งรายงานถึงความก้าวหน้าในการดำเนินธุรกิจของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ในปัจจุบัน ให้ได้รับทราบ ณ อาคารชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 4
คณะผู้บริหารไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมการประชุมกับ คณะผู้บริหาร EGAT สายงาน ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (ชธธ.) ณ สำนักงานโพนจัน

ในวันที่ 18 มกราคม 2567 นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด และ นายสุรวุฒิ โกสินตระกูลชัย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด สายงานโรงไฟฟ้า พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ นายเกรียงศักดิ์ พงษ์วัฒนาพร ตำแหน่ง ช.อบค-1. สังกัด อบค. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ. / EGAT)

สายงาน ผู้ช่วยผู้ว่าการธุรกิจบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (ชธธ.) จำนวนรวม 15 ท่าน ณ ห้องประชุม 101 สำนักงานโพนจัน เพื่อเข้าร่วมประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานของโรงไฟฟ้า ในช่วงของการดำเนินการตรวจสอบ และ บำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสาครั้งใหญ่ประจำปี ของโรงไฟฟ้าหน่วยผลิตที่ 3 หรือ Major Overhaul Extend HSA-T3

พร้อมถือโอกาสสำคัญนี้ อวยพรปีใหม่ และ กล่าวแสดงความขอบคุณซึ่งกันและกัน ระหว่าง กฟผ. / EGAT และ ไฟฟ้าหงสา ที่ต่างให้การสนับสนุนในการดำเนินงานของโครงการฯ ให้มีความราบรื่นด้วยดีเสมอมา

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 5
ไฟฟ้าหงสา ร่วมสนับสนุนงบประมาณ สมทบทุนในการจัดหารายได้ให้เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เพื่อจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดย นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ สำนักงานน่าน เข้าร่วมกิจกรรม “วันรวมน้ำใจ สู่กาชาดน่าน” ประจำปี 2567 จัดโดย จังหวัดน่านและเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน จัดขึ้น ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขอรับเงินบริจาคสมทบทุนดำเนินงานตามพันธกิจ และสิ่งของบริจาค นำไปสมทบทุนดำเนินงานตามพันธกิจ ในการบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งการรับบริจาคเงินและสิ่งของในครั้งนี้ ได้มีทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ห้างร้าน พ่อค้า และประชาชนทั่วไป ได้มามอบสิ่งของเป็นจำนวนมาก ได้แก่ เงินสด รถจักยานยนต์ รถจักรยาน ทีวีสี ตู้เย็น พัดลม หม้อหุงข้าว ที่นอน ผ้าห่มกันหนาว และอื่นๆ อีกมาก ซึ่งสิ่งของที่ได้รับการบริจาคในครั้งนี้ จะนำไปเป็นรางวัลกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2567 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-18 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ ณ ริมแม่น้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ

ส่วนเงินรายได้ จะนำไปสมทบทุนดำเนินงานตามพันธกิจในการบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อจัดหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายด้านสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน และนำไปช่วยเหลือสาธารณะกุศลต่างๆ ในจังหวัดน่าน ต่อไป สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 30,000 บาท โดยมีนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และนางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมด้วยกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เป็นผู้แทนรับมอบ

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 6
ไฟฟ้าหงสา ร่วมพิธีเปิดงาน โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี “ของดี 6 ซนเผ่า” อำเภอสองแคว ประจำปี 2567 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ สำนักงานน่าน ร่วมพิธีเปิดงาน โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี “ของดี 6 ซนเผ่า” อำเภอสองแคว ประจำปี 2567 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสองแคว อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2567 การจัดงานในครั้งนี้ อำเภอสองแคว ได้ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอสองแคว ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอสองแคว และประชาชนชาวอำเภอสองแคว ทุกภาคส่วน

ได้รับเกียรติจาก นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมี นายพรพิษณุ จันสวัสดิ์ นายอำเภอสองแคว เป็นผู้กล่าวรายงานมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ประชาชนในจังหวัดน่าน มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง โดยโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี “ของดี 6 ซนเผ่า” อำเภอสองแคว ได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาของท้องถิ่น ซึ่งชาวอำเภอสองแควนั้น มีวัฒนธรรมประเพณีที่มีความโดดเด่น และหลากหลายถึง 6 ชาติพันธุ์ ได้แก่ ไทลื้อ ม้ง เมี่ยน ขมุ ถิ่น และก่อ ดังนั้น การจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เด็ก และเยาวชนในท้องถิ่น ได้เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสาน ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง

ที่เป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่นสืบทอดกันมาให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น รวมไปถึงการต่อยอดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตผลทางการเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตลอดจนเป็นการเสริมสร้าง ความรัก ความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ ของคนในพื้นที่ สร้างการมีส่วนร่วม ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการดำเนินกิจกรรม โดยภายในงาน มีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การแสดงนิทรรศการ การแสดงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 6 ชาติพันธุ์ / การจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตผลทางการเกษตร / การประกวดวาดภาพวัฒนธรรมประเพณี “ของดี 6 ชนเผ่า” / การประกวดร้องเพลงชาติพันธุ์ พร้อมหางเครื่อง

การประกวดหนูน้อยชนเผ่า / การประกวดธิดาสองแคว และการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากแต่ละชาติพันธุ์ เป็นต้น เพื่อสร้างความสุขให้กับผู้ที่มาเที่ยวงานได้เยี่ยมชม สำหรับงาน โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี “ของดี 6 ซนเผ่า” อำเภอสองแคว ประจำปี 2567 บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานครั้งนี้ เป็นเงินจำนวน 10,000 บาท