ภาพปะติด ภาพถ่าย วันเกิด สีขาวกับลายเส้นพู่กัน_20231214_150437_0000