ภาพปะติด ภาพถ่าย วันเกิด สีขาวกับลายเส้นพู่กัน_20231130_174412_0000