คณะผู้ใจบุญมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้เด็กๆ เป็นของขวัญวันเด็กปี 2561

ที่ 7 มกราคม 61 นางสาวนราพร นุวรรณ ประธานโครงการแบ่งปันน้ำใจให้กัน จ.น่าน  นายปัฐวีร์เดช  พ่วงพันธ์ ประธานชมรมเครื่องเสียงซิ่งน่าน  พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาชิกฯ ร่วมกิจกรรมโครงการแบ่งปันน้ำใจให้กัน จ.น่าน โรงเรียนบ้านสาลี่ ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา  จ.น่าน  ปีที่ 4 ครั้งที่ 6  โดยมี นายวัชชัย  ชนะพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาลี่ พร้อมคณะคุณครู และนักเรียนให้การต้อนรับ ทั้งนี้ประธานโครงการฯได้กล่าวขอบคุณ คณะคุณครูที่เป็นผู้เสียสละ เพื่อให้เยาวชนของชาติได้รับการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ประสบความสำเร็จ  ซึ่งประธานโครงการฯแบ่งปันน้ำใจให้กัน จ.น่าน  ได้ร่วมกับชมรมเครื่องเสียงซิ่งน่าน มอบเครื่องเสียง 1 ชุด วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ของนักเรียน อุปกรณ์กีฬา ข้าวสาร ทั้งนี้ทางโครงการฯได้จัดกิจกรรมให้เด็กๆได้เล่นร่วมรับของรางวัล พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันให้เด็กๆเป็นของขวัญวันเด็กปี 2561 อีกด้วย

โรงเรียนบ้านสาลี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 เดิมชื่อโรงเรียนนเรศวร 4 อยู่ในความดูแลของหน่วยพลร่มค่ายนเรศวร  ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบำรุงที่ 76 (ตชด.บำรุงที่ 76)ปัจจุบันเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2560 มีนักเรียน 60 คน และปีการศึกษา 2561 คาดว่าจะมีนักเรียนเพิ่มอีกประมาณ 15-20 คนและมีข้าราชการครู จำนวน 10 คน ที่ตั้งของโรงเรียนอยู่เชิงเขา มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและอำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ห่างจากจังหวัดน่าน 90 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอเวียงสา 62 กิโลเมตร ประชาชนตำบลน้ำมวบ มีอาชีพปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ผู้ปกครองนักเรียนมีฐานยากจน

นางสาวนราพร นุวรรณ ประธานโครงการฯกล่าวว่า การจัดกิจกรรมโครงการแบ่งปันน้ำใจให้กัน จ.น่าน  มีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากเด็กๆ เพราะเด็กบางคนไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับสิ่งที่ทางหยิบยื่นให้ อาจจะเป็นเพราะเขาอยู่ในสถานที่ที่ค่อนข้างไกล การเดินทางไปมาก็ลำบากพอสมควร ทางเราอยากเติมเต็มสิ่งเหล่านี้ให้กับเด็กๆเป็นโครงการฯชมรมฯเล็กๆ  แต่ความฝันของเรายิ่งใหญ่ ไม่เฉพาะแต่กับเด็ก  ผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุบางท่านยังไม่เคยสัมผัสเลยด้วยซ้ำจากที่เคยไปสัมผัส บางท่านถึงกับยกมือไหว้  บางท่านบอกว่าอยากให้มาบ่อยๆ รอยยิ้มและเสียงหัวเราะคือสิ่งที่ทำให้โครงการฯนี้ มีมาได้จนถึงทุกวันนี้

ปฏิญญา  เรือนงาม  จ.น่าน รายงาน