ภาพปะติด ภาพถ่าย วันเกิด สีขาวกับลายเส้นพู่กัน_20230831_150719_0000