คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดน่าน มอบสิ่งของให้กับตำรวจภูธรจังหวัดน่าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนที่ประจำจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดน่าน นำโดย ดร.วรศักดิ์ วงศ์วรกุล ประธานกรรมการบริษัท แพร่ธำรงวิทย์ นายเชิดชู เต็งไตรรัตน์ เจ้าของปั๊มน้ำมันเชลล์ บริษัท เต็งไตรรัตน์ จำกัด, เจ้าของร้านกาแฟเฮือนฮังต่อ นายเดชา ศิรนรเศรษฐ์ เจ้าของร้านฮั้วเลิศรส และนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่านผู้แทนจากบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้มอบสิ่งของ ได้แก่ เครื่องดื่มชูกำลัง น้ำดื่ม กาแฟ ขนม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และอาหารสำเร็จรูป ให้กับตำรวจภูธรจังหวัดน่าน

โดยมี พลตำรวจตรี ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน พร้อมคณะฯ เป็นผู้รับมอบ ณ หน้าอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนที่ประจำจุดบริการประชาชน และสำหรับไว้บริการประชาชน ผู้แวะพักตามจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 ในช่วงระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2566 โดยทางตำรวจภูธรจังหวัดน่าน จะได้นำสิ่งของที่ได้รับมอบ นำไปแจกจ่ายให้กับจุดตรวจบูรณาการ ในจังหวัดน่าน จำนวน 30 จุดตรวจ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวมากกว่าในช่วงเวลาปกติ โดยทางจังหวัดน่านร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ได้กำหนดจุดตรวจบูรณาการ

และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขและลดอุบัติเหตุ ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน มีความอุ่นใจ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มากขึ้น