อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับเกียรติบัตรพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทาน “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ” ประจำปี 2560

นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับเกียรติบัตรพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทาน “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ” ประจำปี 2560


เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมกองทัพเรือ นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้เข้ารับเกียรติบัตร “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ” ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นเกียรติบัตรพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทาน โดย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุก องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ซึ่งการจัดงานวันพ่อแห่งชาติดังกล่าว สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาเป็นหน่วยงานผู้จัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม


นายเลิศปัญญา กล่าวว่า “ความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตของผม คือ การได้เป็นข้าราชการ เป็นข้าฯ ของแผ่นดิน ดังนั้น ผมจึงอบรมสั่งสอนลูก ๆ ของผมมาโดยตลอดตั้งแต่เล็กจนโตให้มีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยเน้นย้ำให้ลูกประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ไม่เอาเปรียบและเบียดเบียนผู้อื่น เช่นเดียวกับการเป็นข้าราชการที่ดีก็ต้องมีความเสียสละไม่นำเรื่องส่วนตัวมาเบียดบังเวลาราชการ และสามารถทำงานราชการในเวลาส่วนตัวได้ด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้ ที่สำคัญต้องไม่บกพร่องต่อครอบครัว แบ่งเวลาให้กับครอบครัวด้วย ไม่ว่าจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานระดับไหน ตั้งแต่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ จนกระทั่งเป็นระดับผู้บริหาร ก็ต้องทำตัวให้เสมอต้นเสมอปลายเพื่อเป็นกำลังใจแก่คนในครอบครัว และขอเน้นย้ำถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวให้มีความสุข มีความผูกพันรักใคร่ และครอบครัวมีความเข้มแข็งโดยการสื่อสารที่สร้างสรรค์ด้วย 10 คำดีที่ทุกคนอยากได้ยินจากคนในครอบครัว ได้แก่ เหนื่อยไหม รักนะ มีอะไรให้ช่วยไหม เก่งมาก ไม่เป็นไรนะ สู้ๆ นะ ทำได้อยู่แล้ว คิดถึงนะ ขอบคุณนะ และ ขอโทษนะ”


ด้านภรรยาคู่ชีวิต นางกันต์พิมพ์ บูรณบัณฑิต กล่าวถึงความรู้สึกต่อการได้รับเกียรติบัตร “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ” ของนายเลิศปัญญา ด้วยแววตาที่แสดงให้เห็นถึงความสุขและความภาคภูมิใจ ว่า “เป็นคุณพ่อที่ทุ่มเททุกอย่างเพื่อครอบครัว เพื่อลูก ๆ เป็นทั้งกำลังกาย กำลังใจ คอยอบรมสั่งสอน ลูก ๆ ทุกคน เพราะกว่าที่จะเลี้ยงลูก ๆ ให้เติบโตขึ้นมาได้ก็ค่อนข้างยากลำบาก แต่คุณพ่อคนนี้ก็ทำได้ดีที่สุดจนถึงทุกวันนี้ คุณพ่อเป็นความภาคภูมิของครอบครัวนะคะ”


ส่วนลูกชายคนกลาง (นายปิยังกูร บูรณบัณฑิต) ฝาแฝดคู่กับลูกสาวคนโต (นางสาววธูสิริ บูรณบัณฑิต) ที่ดูแล้วน่าจะตัวเล็กที่สุด พร้อมด้วยน้องสาวคนเล็ก (นางสาวพรกุล บูรณบัณฑิต) แต่ตัวโตกว่าพี่สาวก็ได้กล่าวถึงคุณพ่ออย่างน่ารัก หากคุณพ่อได้ยินคงชื่นใจเป็นที่สุด ว่า “ภูมิใจที่คุณพ่อได้รับรางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ถึงแม้คุณพ่อจะมีภาระหน้าที่การงานมากแค่ไหนแต่คุณพ่อก็ยังแบ่งเวลามาให้ครอบครัว คุณพ่อเป็นผู้ที่มีความเสียสละเป็นอย่างมากต่อครอบครัว และเป็นคุณพ่อที่ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่ขาดตกบกพร่องเลย ลูก ๆ ทุกคนรักคุณพ่อที่สุด และภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกของคุณพ่อ”


จะเห็นได้ว่าครอบครัว “บูรณบัณฑิต” เป็นครอบครัวที่สมควรแก่การยกย่องและแสดงให้เห็นถึงความรักความอบอุ่น ที่จะเป็นตัวอย่างของครอบครัวที่สามารถส่งต่อความสุขสู่สังคมได้

ณรงฤทธิ์  นุปิง รานยงาน