ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ฉบับวันที่ 1 ธันวาคม 2565

ไฟฟ้าหงสา ให้การต้อนรับ คณะข้าราชการระดับสูงจากประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดย นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับ คณะข้าราชการระดับสูงจากประเทศไทย จำนวน 35 ท่าน นำโดย ดร.จุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ในการเข้าเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ณ อาคารหงคำไซยาคาร โดยทางคณะได้เข้ารับชมวีดีโอของบริษัท ณ ห้องบรรยาย เพื่อให้ทราบถึงความเป็นมาของโครงการฯ และการเป็นโรงไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และชุมชน ตามมาตรฐานสากล ISO14001: 2015 พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมภายในห้องนิทรรศการ และเข้าถ่ายรูปร่วมกัน ณ จุดชมวิว

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 2
ไฟฟ้าหงสา ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานบุญประเพณีแข่งเรือ เมืองเงิน ประจำปี 2022 เป็นเงินมูลค่ากว่า 42 ล้านกีบ

ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด พร้อมคณะ เข้าร่วมในพิธีเปิดงานบุญประเพณีแข่งเรือ เมืองเงิน ประจำปี 2022 โดยการเป็นประธานของ ท่าน ทะวีสัก ไซยะวง เจ้าเมือง เมืองเงิน มีคณะการนำแขวง, การนำเมือง, เจ้าหน้าที่จากห้องการต่าง และประชาชน ทั้งภายในเมืองเงิน และภายในแขวงไชยะบูลี เข้าร่วมภายในงานอย่างคับคั่ง

สำหรับงานประเพณีบุญแข่งเรือ เมืองเงิน จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมงานบุญประเพณีของชาติที่มีสืบต่อกันมา ให้ยังคงอยู่ต่อไป และในปี 2022 นี้ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ให้การสนับสนุนเงินงบประมาณในการจัดงานบุญประเพณีแข่งเรือเมืองเงิน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42,055,000 กีบ ( ประมาณ 292,000 ) แบ่งเป็น เงินสด 12,500,000 กีบ เสื้อฝีพาย จำนวน 10 บ้าน ภายในเมืองเงิน 25,000,000 กีบ และ ป้ายคำขวัญงานบุญแข่งเรือ 4,555,000 กีบ

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️
ข่าวที่ 3
กรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมกิจกรรม Safety Talk เพื่อพบปะพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ในช่วงดำเนินการตรวจสอบ และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า หน่วยผลิตที่ 1 ตามแผนงานประจำปี 2022

นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม Safety Talk ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารปฏิบัติงาน HPC-O&M ที่จัดขึ้นโดย แผนกความปลอดภัยโรงไฟฟ้า (Power Plant Safety) ฝ่ายความปลอดภัย สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ (SHEQ) บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ร่วมกับ หน่วยงานความปลอดภัยของบริษัทผู้รับเหมาภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหาร ได้พบปะ และกล่าวทักทาย พนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ในช่วงการดำเนินการตรวจสอบ และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า หรือ Yearly Maintenance (YM) ของหน่วยผลิตที่ 1 ตามแผนงานประจำปี 2022 ในระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 – 11 ธันวาคม 2565 ในโอกาสนี้ นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้กล่าวแสดงความห่วงใยต่อพนักงานทุกคน โดยขอความร่วมมือพนักงานทุกคน ให้ “หยุด และ คิด” (Stop and Think) และคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด ตลอดช่วงระยะเวลาของการปฏิบัติงาน และขอให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ และยังคงให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของ Covid-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานในช่วงของการตรวจสอบ และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า หรือ Yearly Maintenance (YM) ของหน่วยผลิตที่ 1 ราบรื่น และสำเร็จลุล่วงตามแผนที่กำหนด

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️
ข่าวที่ 4
ไฟฟ้าหงสา จัดทำกิจกรรมโครงการชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน จัดทำกิจกรรมโครงการชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน มีนายจักรกฤษณ์ อุปจักร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา พร้อมคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับ ทังนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้โครงการชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง เป็นศูนย์เรียนรู้โครงการชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน

สามารถให้เด็กนักเรียน ผู้ที่สนใจจากภายนอกและผู้ปกครองนักเรียนได้มาเรียนรู้ โดยกิจกรรมที่ทางโรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา ได้ดำเนินการ คือ การปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ การเลี้ยงสัตว์และการทำน้ำยาเอนกประสงค์ โดยเด็กนักเรียนสามารถลงมือปฎิบัติงานได้จริง ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา ได้มาร่วมทำกิจกรรมร่วมกันกับนักเรียน โดยศูนย์เรียนรู้โครงการชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ของโรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา นอกจากจะเป็นศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียนแล้ว ยังสามารถพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ในระดับอำเภอบ่อเกลือ พร้อมทั้งเป็นที่ศึกษาดูงานให้กับผู้ที่สนใจในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ ได้เข้ามาเรียนรู้และศึกษาดูงานอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งทางบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณเพื่อต่อยอดโครงการชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง ให้กับโรงเรียนบ้านยอดดอยวัฒนา เพื่อเป็นการเพิ่มกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน ต่อไป