ชมรมหงสาอาสาพาน้องเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา

เมื่อวันที่ 23 และ 24 พฤศจิกายน 2022 ชมรมหงสาอาสาพาน้องเรียน ของบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ร่วมกับห้องการศึกษาธิการและกีฬา เมืองเงิน จัดกิจกรรมเสริมทักษะการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของ โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เมืองเงิน และโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์น้ำเงิน ตามลำดับ โดยใช้ช่วงเวลา 08.00-12.00 นาฬิกา ของแต่ละวัน

ลักษณะของการเสริมทักษะ จะเป็นเทคนิคการเรียนรู้ที่สามารถเข้าใจและจดจำง่าย สามารถนำไปใช้ได้ในการศึกษาระดับสูงต่อไป ซึ่งมี 3 ชุดความรู้คือ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคอมพิวเตอร์ และ วิชาฟิสิกส์ นอกจากนี้ช่วงการเรียนการสอนยังมีกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล และ การมอบ-รับ อุปกรณ์การเรียน โดยมีนักเรียนสนใจเข้าร่วมสนุกเป็นจำนวนมาก

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมของทางชมรม คือ ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้ในรูปแบบใหม่ๆ ที่ผสมผสานกับความสนุกสนาน ให้กับน้องๆ นักเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในเขตเมืองหงสา และเมืองใกล้เคียงกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ทั้งนี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ นักเรียน ให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจ มีเป้าหมาย และแนวทางที่จะศึกษาต่อทั้งในสายอาชีพ และในมหาวิทยาลัยต่อไปตามความถนัดของแต่ละคน

สนใจข้อมูลรายละเอียดของ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ทาง www.hongsapower.com