ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ฉบับวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ร่วมกับ มหาลัยแห่งชาติลาว จัดพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ New Graduate Internship Program (NGIP) ประจำปี 2022

ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 แผนกทรัพยากรมนุษย์ ฝ่าย Corporate Services (CS) บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ร่วมกับ มหาลัยแห่งชาติลาว จัดพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ New Graduate Internship Program (NGIP) ประจำปี 2022 ขึ้น ณ มหาลัยแห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจันทน์ โดยการเป็นประธานของ ท่าน รองศาสตราจารย์ โพสี ทิบดาวัน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และ นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด มีคณะบดี, คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว, ผู้ปกครอง และนักศึกษา เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน และร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ของทางมหาวิทยาลัยที่ได้รับทุน

สำหรับทุนการศึกษาที่ทำการมอบให้กับนักศึกษาในครั้งนี้ เป็นทุนการศึกษาแบบ 1 ปี ที่มอบให้กับนักศึกษา ที่ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 ของทางมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เท่านั้น โดยในปี 2022 นี้ มีนักศึกษาผู้ได้รับทุน จำนวน 8 ทุน แบ่งเป็น สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 2 ทุน, สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 2 ทุน, สาขาวิชากฎหมาย จำนวน 1 ทุน, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 ทุน, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ทุน และสาขาวิชาวิศวกรรมบ่อแร่ จำนวน 1 ทุน ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษาทุนทั้ง 8 ท่าน

ศึกษาจบในระดับปริญญาตรีแล้ว จะได้รับสัญญาการเป็นพนักงานของบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด เป็นระยะเวลา 2 ปี คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ที่ได้รับมอบทุนการศึกษากับทางบริษัทฯ ประจำปี 2022 มา ณ โอกาสนี้

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ตรวจประเมินเพื่อติดตามตรวจสอบระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสากล (ISO14001:2015) ของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา

ในระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2565 นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด, คณะผู้บริหาร, บริษัทผู้รับเหมาภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา, พนักงานบริษัท ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมการตรวจประเมิน เพื่อติดตามตรวจสอบระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสากล (ISO14001:2015) ประจำปี 2022 ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นคณะผู้ตรวจประเมินจาก บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

นำโดย นายจิรทีปต์ เดชา หัวหน้าทีมตรวจประเมิน พร้อมด้วยคณะ โดยการตรวจประเมินมีทั้งตรวจแบบ สุ่มดูหน้างาน ตรวจสอบเอกสาร และ ตรวจแบบระยะไกล (remote audit) ในพื้นที่เหมืองถ่านหิน พื้นที่เหมืองหินปูน พื้นที่โรงไฟฟ้า และเขื่อน พื้นที่ส่วนสนับสนุน รวมไปถึงพื้นที่ส่วนขยายสัมปทานใหม่

วัตถุประสงค์ของการตรวจติดตามตรวจสอบระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มความสอดคล้องของมาตรฐานระบบการจัดการของ ISO 14001: 2015 และรักษาไว้ซึ่งระบบการจัดการมาตฐานให้สู่ระดับสากล

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ไฟฟ้าหงสา ร่วมกิจกกรรม “มหัศจรรย์ไก่พื้นเมืองน่าน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยสินค้าท้องถิ่นสู่วัฒนธรรมอาหารสากล ด้วย Nan gastronomy tourism”

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรม “มหัศจรรย์ไก่พื้นเมืองน่าน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยสินค้าท้องถิ่น สู่วัฒนธรรมอาหารสากล ด้วย Nan gastronomy tourism” ณ แสงทองรีสอร์ท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ได้รับเกียรติจาก นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกกรม มีนายชาญชัย ลิ้มสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อให้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ เพื่อเป็นการยกระดับ สร้างเสริมอาชีพและเศรษฐกิจระดับฐานรากให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองในจังหวัดน่าน คือ ไก่ประดู่หางดำ ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองฮอมฮัก อำเภอเชียงกลาง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชุนผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ซึ่งคุณลักษณะของไก่ประดู่หางดำ คือ เป็นไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ที่พัฒนาโดยกรมปศุสัตว์ มีลักษณะเด่นเฉพาะสายพันธุ์ ได้แก่ ปากดำ แข้งดำ ตัวผู้มีขนคอสีประดู่และขนหางสีดำ ที่สำคัญคือ โตเร็วกว่าไก่พื้นเมืองทั่วไป เลี้ยง 2-3 เดือนก็สามารถจับขายได้ เนื้อมีรสชาติหวาน อร่อย แน่นนุ่ม แต่ไม่เหนียว เนื้อไก่เองไปทำอาหารได้หลากหลาย และมีงานวิจัยว่าเนื้อไก่ประดู่หางดำนี้มีโคเลสเตอรัลและกรดยูริกต่ำ จึงมีศักยภาพในการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงเป็นอาชีพ เนื่องจากใช้พื้นที่และน้ำน้อย และยังลงทุนน้อยกว่าปศุสัตว์และการทำเกษตรชนิดอื่น ๆ ผลตอบแทนก็เร็วกว่า จึงเป็นอีกหนึ่งในอาชีพทางเลือกที่สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้เลี้ยงได้เป็นอย่างดี อีกอาชีพหนึ่งด้วย โดยกิจกรรม “มหัศจรรย์ไก่พื้นเมืองน่าน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยสินค้าท้องถิ่น สู่วัฒนธรรมอาหารสากล ด้วย Nan gastronomy tourism” ได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจากโครงการ “การขับเคลื่อนเชิงบูรณาการเพื่อยกระดับไก่พื้นเมืองไทยสู่สัตว์เศรษฐกิจและยกระดับกระจายรายได้สู่เกษตรกรในภาคเหนือของประเทศไทย

ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกิจกรรม “มหัศจรรย์ไก่พื้นเมืองน่าน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยสินค้าท้องถิ่น สู่วัฒนธรรมอาหารสากล ด้วย Nan gastronomy tourism” หรือการท่องเที่ยวเชิงอาหาร เป็นการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจังหวัดน่าน มีความโดดเด่นในด้านอาหารล้านนาและมีร้านอาหารที่มีศักยภาพที่มีเชฟที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศจำนวนมาก ไก่พื้นเมืองจัดเป็นทรัพยากรเชิงวัฒนธรรมเช่นกัน ดังนั้นหากนำเนื้อไก่พื้นเมืองร่วมกับวัตถุดิบในท้องถิ่นมารังสรรค์เป็นเมนูอาหารทั้งอาหารพื้นถิ่นและอาหารเชิงผสมผสานวัฒนธรรม (fusion food) โดยเชฟของร้านอาหารในจังหวัดน่านเองและส่งเสริมให้เป็นเมนูที่โดดเด่นของแต่ละร้าน จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวให้แก่จังหวัดน่าน ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง

เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดน่าน และทำให้จังหวัดน่านเป็นที่รับรู้และจดจำของนักท่องเที่ยวและอยากกลับมาเที่ยวอีกครั้ง ซึ่งภายในงานนี้ ได้มีการรังสรรค์เมนูอาหารจากไก่พื้นเมืองประดู่หางดำ โดยเชฟมืออาชีพที่มีชื่อเสียงของจังหวัดน่านและจังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติผู้มาร่วมงาน ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนจากหน่วยงานภาคเอกชน และตัวแทนจากภาคธุรกิจ ในจังหวัดน่าน ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างชื่นมื่นและเป็นกันเอง และกิจกรรมในครั้งนี้ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด โดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน ได้รับเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️
ไฟฟ้าหงสา ร่วมกิจกรรมการแข่งขันชกมวยไทย “ศึกมุทิตาจิต 60 ปี อดีตนักมวยจังหวัดน่าน” ณ สนามมวย ศูนย์กีฬามวยไทย-สากลน่าน (ค่ายมวย ศ.ชั้นเชิง) บ้านท่าล้อ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ร่วมกิจกรรมการแข่งขันชกมวยไทย “ศึกมุทิตาจิต 60 ปี อดีตนักมวยจังหวัดน่าน” จัดโดยชมรมอดีตนักมวยและบุคลากรมวยจังหวัดน่าน ได้รับเกียรติจาก พลเอกจงศักดิ์ พานิชกุล อดีตเจ้ากรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน มีนายเดชา พลสันติกุล ประธานชมรมอดีตนักมวยและบุคคลากรมวย จังหวัดน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อเชิดชูคุณงามความดีของอดีตนักมวยและบุคลากรมวย จังหวัดน่าน ที่อายุครบ 60 ปี เกษียณอายุราชการ 2.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกชมรมอดีตนักมวยและบุคคลากรมวยจังหวัดน่าน และส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวยไทยจังหวัดน่าน 3.เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนในจังหวัดน่าน ได้ร่วมแข่งขันกีฬามวยไทย ห่างไกลยาเสพติด โดยการจัดการแข่งขันกัฬามวยไทย “ศึกมุทิตาจิต 60 ปี อดีตนักมวยจังหวัดน่าน” ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่อดีตนักมวยและบุคคลากรมวยจังหวัดน่าน ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย 1.นายยุทธพงษ์ หาญยุทธ ตำแหน่งก่อนเกษียณอายุราชการ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน (นามอดีตนักมวยชื่อ กามนิต เมืองวรนคร) 2.ร้อยตำรวจเอกธนุวัฒน์ ขันทะสีมา ตำแหน่งก่อนเกษียณอายุราชการ รอง สวป. สถานีตำรวจภูธรทุ่งช้าง (บุคลากรมวยจังหวัดน่าน)

โดยการแข่งขันชกมวยในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ สนามมวย ศูนย์กีฬามวยไทย-สากลน่าน (ค่ายมวย ศ.ชั้นเชิง) บ้านท่าล้อ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาคเอกชน ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป ในจังหวัดน่าน มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งในครั้งนี้บริบัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ยังได้รับเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ จากพล.อ.จงศักดิ์ พานิชกุล อดีตเจ้ากรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่ให้การสนับสนุนกีฬามวยของจังหวัดน่าน ด้วยดีตลอดมา สำหรับการแข่งขันชกมวยไทยในครั้งนี้ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 10,000 บาท