ประชาชนจิตอาสาอำเภอเวียงสา ทำความดีถวายพระราชกุศล แด่ ร.9

นายอำเภอเวียงสา นำประชาชนจิตอาสา ทำความดีถวายพระราชกุศล แด่ ร.9 และสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร


เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 10.0 น. นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเวียงสา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญตามโครงการ “ความสุขจากพ่อ…สู่ผืนแผ่นดิน” เพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และร่วมสืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงส่งเสริมให้ประชาชนร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้กำหนดให้แต่ละพื้นที่ได้ให้ประชาชนจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดสะพานข้ามแม่น้ำน่าน เป็นจำนวนมาก

นายชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ผู้สื่อข่าวกองบรรณาธิการ