ประชาชนอำเภอเวียงสาร่วมตักบาตรข้าวใหม่ ถวายพระราชกุศล ในหลวง รัชกาลที่ 9


นายอำเภอเวียงสา นำข้าราชการและประชาชน ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธ.ค.


เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 07.0 น. ณ ลานข่วงเมืองสา อ.เวียงสา จ.น่าน ได้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 โดยมีนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเวียงสา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการตำรวจ และทหาร นักเรียน นักศึกษา และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

นายชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ผู้สื่อข่าวกองบรรณาธิการ