บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในจังหวัดน่าน

จากเหตุการณ์พายุดีเปรสชัน “มู่หลาน” ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในจังหวัดน่าน อย่างรุนแรง บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด จึงได้มอบเงินสนับสนุนให้ความช่วยเหลือกับครอบครัวที่ประสบอุทกภัย ในจังหวัดน่าน ผ่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

โดยมี นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด เป็นผู้มอบ เป็นเงิน จำนวน 150,000 บาท และรับมอบโดย นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน