ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 148 ปี

ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 148 ปี ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด โดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน ได้รับเกียรติเข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 148 ปี ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ ด่านศุลกากรทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยมีนายวิษณุ วงศ์เสาวรภย์ นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง เป็นประธานในพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรทุ่งช้าง และเป็นการรำลึกถึง วันก่อตั้ง

“กรมศุลกากร” เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2417 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระองค์ทรงจัดตั้ง “หอรัษฎากรพิพัฒน์” เพื่อจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็น “กรมศุลกากร” จนถึงปัจจุบันนี้

โดยภายในงานมีกิจกรรมพิธีสงฆ์ พิธีไหว้สักการะศาลพระภูมิ พิธีไหว้สักการะศาลเจ้าที่ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำด่านศุลกากรทุ่งช้าง โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรทุ่งช้าง เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง