ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ฉบับวันที่ 2 พฤษภาคม 2565

บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด สนับสนุนงบประมาณ พร้อมมอบไมโครโฟนและลำโพงสำนักงาน เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานให้สะดวกและรวดเร็วในการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการสู่ผู้รับบริการ ให้กับโรงพยาบาลน่าน


เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565
บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานน่าน เป็นตัวแทนบริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด จำกัด สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 30,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลน่าน เพื่อนำไปปฏิบัติงานในการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมกันนี้ ได้มอบไมโครโฟนและลำโพงสำนักงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้สะดวกและรวดเร็วในการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการสู่ผู้รับบริการ ให้กับโรงพยาบาลน่าน หลังจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการผู้ป่วยในหลายๆด้าน รวมทั้งการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ให้บริการสู่ผู้รับบริการ

และจากผู้รับบริการสู่ผู้ให้บริการ ทั้งการสวมใส่หน้ากากอนามัย การใช้แผ่นกั้นละอองฝอย และเพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 13 ชุด โดยมีนายวิทยา ศรีวิชัยอินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลน่าน พร้อมเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 2


เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด โดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน เป็นผู้แทนของผู้บริหารและบริษัทฯ ร่วมวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพ ร่วมทำบุญงานบำเพ็ญกุศลศพ และเข้าร่วมพระราชทานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพนางพรรณนิภา วุฒิการณ์ ภรรยาของ ผศ.(พิเศษ)ปรีชา วุฒิการณ์ อดีตที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ณ ศาลา 3 วัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โดยในวันที่ 26 เมษายน 2565 จะมีการสวดพระอภิธรรมศพและประกอบพิธีบรรจุศพ โดยมีกำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด

ขอร่วมไว้อาลัย และแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง มายัง ผศ.(พิเศษ)ปรีชา วุฒิการณ์ อดีตที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา และครอบครัว กับการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ในครั้งนี้

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 3


เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด
โดยนายสราวุธ บุญพูล เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสาร องค์กร พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานน่าน เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพ และร่วมทำบุญงานบำเพ็ญกุศลศพ นายใสสว่าง คนสูง อายุ 59 ปี ตำแหน่งนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

(เสียชีวิตขณะดำรงตำแหน่งนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ) ณ วัดอรัญญาวาส ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️
ข่าวที่ 4


เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน และทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพ และร่วมทำบุญงานบำเพ็ญกุศลศพ

นายสมพงษ์ แก่นไชย อายุ 59 ปี ตำแหน่งลูกจ้างประจำสำนักงานจังหวัดน่าน ช่วยราชการหน้าห้องผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ณ วัดท่าล้อ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน