บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด สนับสนุนงบประมาณ พร้อมมอบไมโครโฟนและลำโพงสำนักงาน เพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงานให้สะดวกและรวดเร็วในการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการสู่ผู้รับบริการ ให้กับโรงพยาบาลน่าน

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565
บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานน่าน เป็นตัวแทนบริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด จำกัด

สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 30,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลน่าน เพื่อนำไปปฏิบัติงานในการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมกันนี้ ได้มอบไมโครโฟนและลำโพงสำนักงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้สะดวกและรวดเร็วในการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการสู่ผู้รับบริการ ให้กับโรงพยาบาลน่าน

หลังจากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการผู้ป่วยในหลายๆด้าน รวมทั้งการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ให้บริการสู่ผู้รับบริการ และจากผู้รับบริการสู่ผู้ให้บริการ ทั้งการสวมใส่หน้ากากอนามัย การใช้แผ่นกั้นละอองฝอย และเพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 13 ชุด

โดยมีนายวิทยา ศรีวิชัยอินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลน่าน พร้อมเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน