ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ฉบับวันที่ 16 เมษายน 2565

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้นำคณะผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า เข้าพบรองผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (รวฟ.) ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565
นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้นำคณะผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า เข้าพบนายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (รวฟ.) ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

เพื่อเยี่ยมคารวะ โอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้ปรึกษาหารือ และรับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)เกี่ยวกับระบบการเดินเครื่อง และการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า เพื่อนำไปพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ในตอนท้ายนายคทายุทธ์ ชูพูล ได้แสดงความขอบคุณที่ กฟผ.ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสาด้วยดีเสมอมา

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️
ข่าวที่ 2
ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมกิจกรรม พิธีทำบุญเปิดหอพระพุทธวิโมกข์และทำบุญประจำกองร้อยทหารพรานที่ 3209 ณ บ้านห้วยโก๋น ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน


เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรม พิธีทำบุญเปิดหอพระพุทธวิโมกข์และทำบุญประจำกองร้อยทหารพรานที่ 3209 ณ บ้านห้วยโก๋น ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ได้รับเกียรติจาก พันโทสกลวรรธน์ พุ่มมะรินทร์ รองผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 32 เป็นประธานในพิธี

โดยภายในงานมีกิจกรรมพิธีสงฆ์ เป็นการทำบุญเปิดหอพระพุทธวิโมกข์และทำบุญประจำกองร้อยทหารพรานที่ 3209 เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับทหารไทยผู้กล้า จำนวน 17 นาย

ที่ได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ ยุทธการฐานปฏิบัติการห้วยโก๋น เมื่อปี พ.ศ.2514 รวมถึงอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับทหารในสังกัดกองร้อยทหารพรานที่ 3209 ที่ได้เสียชีวิตไปแล้ว และเพื่อเป็นศิริมงคลเป็นขวัญกำลังใจให้กำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยกองร้อยทหารพรานที่ 3209 อีกด้วย

ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานภาคประชาชน และประชาชนในพื้นที่ มาร่วมงานภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️
ข่าวที่ 3
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดน่าน มอบสิ่งของให้กับตำรวจภูธรจังหวัดน่าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนที่ประจำจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดน่าน นำโดย ดร.วรศักดิ์ วงศ์วรกุล ประธานกรรมการบริษัท แพร่ธำรงวิทย์ นายเชิดชู เต็งไตรรัตน์ นายเดชา ศิรนรเศรษฐ์ นางสาวอารีรัตน์ ยศมาดี และนายสราวุธ บุญพูล ผู้แทนของบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้มอบสิ่งของ ได้แก่ เครื่องดื่มชูกำลัง น้ำดื่ม กาแฟ ขนม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และอาหารแห้ง ให้กับตำรวจภูธรจังหวัดน่าน โดยมี พล.ต.ต.ดุลเดชา อาชวะสมิตระกูล ผบก.ภ.จว.น่าน พร้อมคณะฯ เป็นผู้รับมอบ ณ หน้าอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนที่ประจำจุดบริการประชาชน และสำหรับไว้บริการประชาชน ผู้แวะพักตามจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยทางตำรวจภูธรจังหวัดน่าน จะได้นำสิ่งของที่ได้รับมอบ นำไปแจกจ่ายให้กับจุดตรวจบูรณาการ ในจังหวัดน่าน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำ 2565 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวมากกว่าในช่วงเวลาปกติ โดยทางจังหวัดน่านร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ได้กำหนดจุดตรวจบูรณาการ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขและลดอุบัติเหตุ ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน มีความอุ่นใจ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มากขึ้น