กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้นำคณะผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า เข้าพบรองผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (รวฟ.) ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565
นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้นำคณะผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า เข้าพบนายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (รวฟ.) ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

เพื่อเยี่ยมคารวะ โอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้ปรึกษาหารือ และรับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)เกี่ยวกับระบบการเดินเครื่อง และการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

เพื่อนำไปพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ในตอนท้ายนายคทายุทธ์ ชูพูล ได้แสดงความขอบคุณที่ กฟผ.ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสาด้วยดีเสมอมา