บริษัท ไฟฟ้าหงสา เข้าพบคารวะ เอกอัครรัฐทูต สปป. ลาว ประจำประเทศไทย

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565
นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด พร้อมคณะ เข้าพบคารวะ ฯพณฯ แสง สุขะทิวง เอกอัครรัฐทูต สปป. ลาว ประจำประเทศไทย ณ สถานทูตลาว ประจำประเทศไทย

ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ เพื่อรายงานถึงความก้าวหน้าในการดำเนินธุรกิจของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 และกล่าวแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการในทุกด้านด้วยดี