เทศบาลตำบลเวียงสา จัดการแข่งขันปั่นจักรยาน “ประตูสู่น่าน เวียงสาเกมส์” ครั้งที่ 4


เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ เทศบาลตำบลเวียงสา ได้มีการจัดการแข่งขันปั่นจักรยาน เพื่อนำรายได้มาสนับสนุนทีมจักรยานเยาวชน จังหวัดน่าน โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ
การแข่งขันประเภทมืออาชีพ ใช้ระยะทาง 65 กม. โดยแบ่งประเภทการแข่งขัน ออกเป็น 8 รุ่น 4 ประเภท คือ

– เสือภูเขา open ชาย
– เสือภูเขา รุ่นอายุ 30-39 ปี
– เสือภูเขา รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป
– เสือภูเขา open หญิง
– เสือหมอบ open ชาย
– เสือหมอบ รุ่นอายุ 30-39 ปี
– เสือหมอบ รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป
– เสือหมอบ open หญิง

การแข่งขันประเภทมือสมัครเล่น ใช้ระยะทาง 25 กม.
การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายวิโรจน์ หวั่นท๊อก นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสา เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้มีประชาชนทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายชฏิลรัตน์ เอกอนันต์กุล ผู้สื่อข่าวกองบรรณาธิการ