ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมกิจกรรม “วันนักข่าว” ประจำปี 2565 ได้จัดกิจกรรมการมอบทุนการศึกษา เลี้ยงอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านผาขวาง ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานน่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับคณะสื่อมวลชนจังหวัดน่าน เนื่องใน “วันนักข่าว” ประจำปี 2565 ภายใต้กิจกรรม “รวมพลคนทำข่าว” โดยได้จัดกิจกรรมการมอบทุนการศึกษา เลี้ยงอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านผาขวาง ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

จัดโดย สมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ สมาพันธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดน่าน และสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ได้รับเกียรติจากนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี มีนายสิงหเดช สุคนธวารินทร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีนายชาลี วงศ์สายญาติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อ นายสุพจน์ ภิราญคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาขวาง คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับคณะฯ

โดยในวันนี้ ได้มีกิจกรรมการมอบทุนการศึกษา จำนวน 61 ทุน และเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ที่โรงเรียนบ้านผาขวาง โดยมีการคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา จาก 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านผาขวาง โรงเรียนบ้านน้ำงาว ในพื้นที่ตำบลบ่อ โรงเรียนบ้านผาตูบ โรงเรียนบ้านผาสิงห์ ในพื้นที่ตำบลผาสิงห์ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานหลายภาคส่วน คือ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายต่างๆ

ที่ได้ร่วมกับคณะสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ปฏิบัติตนภายใต้มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทุกคน