ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน เชื่อมความสัมพันธ์หน่วยงาน “ทุ่งช้างซุปเปอร์คัพ 2565” ณ สนามกีฬาสถานีตำรวจภูธรทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน เชื่อมความสัมพันธ์หน่วยงาน “ทุ่งช้างซุปเปอร์คัพ 2565” ณ สนามกีฬาสถานีตำรวจภูธรทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ได้รับเกียรติจาก นายสุจิโรจน์ คงเมือง นายอำเภอทุ่งช้าง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน มี พ.ต.อ.เดชา ไชยอักษร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งช้าง เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน / องค์กรณ์ต่างๆ ในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง 2.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชนในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง ตระหนักถึงความสำคัญของการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย และการดูแลสุขภาพ 3.เพื่อเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดและป้องกันปัญหาทางด้านสุขภาพจิตของบุคลากรทุกภาคส่วน และประชาชนในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง

ที่ต้องเผชิญกับผลกระทบอันเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ มีหน่วยงาน / องค์กรณ์ต่างๆ ในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง ส่งนักกีฬาเข้าร่วมจำนวน 7 ทีม ได้แก่ 1)ทีมสถานีตำรวจภูธรทุ่งช้าง 2)ทีมสถานีตำรวจภูธรงอบ 3)ทีมปกครองอำเภอทุ่งช้าง 4)ทีมสาธารณสุขอำเภอทุ่งช้าง 5)ทีมท้องถิ่นอำเภอทุ่งช้าง 6)ทีมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอทุ่งช้าง และ 7)ทีมชมรมคนฮักบอลทุ่งช้าง

โดยกำหนดจัดให้มีการแข่งขันทุกวันพุธ ของสัปดาห์ ตั้งแต่วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2565 ถึงวันพุธ ที่ 23 มีนาคม 2565 รวม 11 วัน โดยการจัดแข่งขันฟุตบอล 7 คน ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ก่อนที่จะเข้าบริเวณสนามฟุตบอลกันทุกคน

และการแข่งขันฟุตบอล 7 คน เชื่อมความสัมพันธ์หน่วยงาน “ทุ่งช้างซุปเปอร์คัพ 2565” ในครั้งนี้ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย