ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ฉบับวันที่ 1 มกราคม 2565

บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด มอบอุปกรณ์ทางแพทย์ ชุดปลอดเชื้อ PAPR ให้กับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ


เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564
บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยคุณยุทธนา จุฬพันธ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร คุณสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานน่าน เป็นตัวแทนบริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุดปลอดเชื้อ PAPR (Powered Air Purifying Respirator) จำนวน 2 ชุด รวมมูลค่าเป็นเงิน จำนวน 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

โดยมีนายแพทย์ฬุจิศักดิ์ วรเดชวิทยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อทีมรักษาพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงที่การเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️
บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด  มอบ เครื่องใช้สำนักงาน อาหารและเครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานที่ด่านชายแดนห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ


เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564
บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายยุทธนา จุฬพันธ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน เป็นตัวแทนบริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้นำกาแฟ ขนม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เครื่องใช้สำนักงาน อาหารและเครื่องดื่ม นำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานที่ด่านชายแดนห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน จากหลายหน่วยงาน

ได้แก่ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 325 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศห้วยโก๋น และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.เกรียงไกร อาริยะยิ่ง ผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดน่าน และคณะเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงาน เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ปฏิบัติงานที่ด่านชายแดนห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ไฟฟ้าหงสา จัดกิจกรรม “Thank Press 2021” เพื่อแสดงความขอบคุณคณะสื่อมวลชนจังหวัดน่าน


เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายยุทธนา จุฬพันธ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานน่าน ได้จัดกิจกรรม “Thank Press 2021” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะแจ้งถึงสถาณการณ์และผลการดำเนินงานของโครงการไฟฟ้าและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด และคณะสื่อมวลชนจังหวัดน่าน พร้อมทั้งถือโอกาสแสดงความขอบคุณมายังคณะสื่อมวลชนจังหวัดน่าน

ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯให้สาธารณะได้รับทราบด้วยดีเสมอมา กิจกรรมในครั้งนี้ ได้จัดขึ้น ณ ห้องอาหารเทวี โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยได้รับเกียรติจากคณะสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ทุกแขนงมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง โดยภายในงาน

เป็นการมาพบปะสังสรรค์ รับประทานอาหารร่วมกัน และมีการจับสลากแจกของรางวัล จากบริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด มอบให้กับคณะสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ที่เข้าร่วมงานกันทุกคน ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น และเป็นกันเอง

ท่ามกลางความประทับใจของทั้งสองฝ่าย โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานได้ผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ก่อนที่จะเข้าบริเวณงานกันทุกคน

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ร่วมแสดงความยินดี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน


เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายยุทธนา จุฬพันธ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานน่าน ได้เข้าพบนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

พร้อมกับแจ้งผลการดำเนินงานของบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้รับทราบ นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนจากทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน หอการค้าจังหวัดน่าน สมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ

สมาพันธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดน่าน และตัวแทนจากภาคประชาชน เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย ณ ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน