บริษัท ไฟฟ้าหงสา ร่วมแสดงความยินดี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายยุทธนา จุฬพันธ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร

นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานน่าน

ได้เข้าพบนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

พร้อมกับแจ้งผลการดำเนินงานของบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้รับทราบ นอกจากนี้

ยังมีตัวแทนจากทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน หอการค้าจังหวัดน่าน สมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ สมาพันธ์สื่อสารมวลชนจังหวัดน่าน

และตัวแทนจากภาคประชาชน เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย ณ ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน