ไฟฟ้าหงสา จัดกิจกรรม “Thank Press 2021” เพื่อแสดงความขอบคุณคณะสื่อมวลชนจังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายยุทธนา จุฬพันธ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานน่าน

ได้จัดกิจกรรม “Thank Press 2021” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะแจ้งถึงสถาณการณ์และผลการดำเนินงานของโครงการไฟฟ้าและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด และคณะสื่อมวลชนจังหวัดน่าน

พร้อมทั้งถือโอกาสแสดงความขอบคุณมายังคณะสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯให้สาธารณะได้รับทราบด้วยดีเสมอมา กิจกรรมในครั้งนี้ ได้จัดขึ้น ณ ห้องอาหารเทวี โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

โดยได้รับเกียรติจากคณะสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ทุกแขนงมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง โดยภายในงาน เป็นการมาพบปะสังสรรค์ รับประทานอาหารร่วมกัน

และมีการจับสลากแจกของรางวัล จากบริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด มอบให้กับคณะสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ที่เข้าร่วมงานกันทุกคน ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น และเป็นกันเอง

ท่ามกลางความประทับใจของทั้งสองฝ่าย โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานได้ผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ก่อนที่จะเข้าบริเวณงานกันทุกคน