ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 1 เดือน จ.แพร่ 4 หลักสูตร

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการอบรมและฝึกทักษะอาชีพโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 1 เดือน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร “จักสาน” ของกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลสวนเขื่อน หลักสูตร “ขนมไทย” ของกลุ่มสตรี อบต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น และกลุ่มสตรี อบต.ตำหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ หลักสูตร “การจัดดอกและจับจีบผ้า” ของกลุ่มสตรี อบต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง เพื่อติดตามการดำเนินงาน พร้อมประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ และสร้างกำลังใจ ในการดำเนินกิจกรรมฝึกอาชีพตามโครงการฯ ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ต่อไป
โดยมี นางอนงค์ เจริญวัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.แพร่ เป็นประธานเปิดการประชุม และ ทีม One Home จ.แพร่ ประธาน อพม.บ้านเหล่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านเหล่า เทศบาลตำบลสวนเขื่อน และผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการเรียน ค่าใช้จ่าย การว่างงาน ไม่มีอาชีพ โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย กำหนดเปิดรับสมัครฝึกอบรมอาชีพมีหลายหลักสูตร โดยมีอาหาร และที่พักให้ฟรีตลอดหลักสูตร ผู้สนใจ ให้ติดต่อและสมัครเข้ารับการฝึกอบรม สามารถสอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ 053-723-950, 081-961-6676 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ และติดตามข่าวสารศูนย์สตรีเชียงรายได้ที่
เว็บไซต์: http://vtw-cr.go.th/index.php